Starterslink
Image default
Bedrijven

Zo maak je de werkvloer veilig!

Er is niks belangrijkers binnen een bedrijf dan haar werknemers. Het primaire belang van een bedrijf zou moeten zijn dat er wordt gekeken naar de gezondheid en veiligheid van de werknemers. In deze blog vind je een paar belangrijke tips om jouw werkvloer veiliger te maken!

1. Uitlijning en afbakening

Vaak worden er processen vereenvoudigd door machines en apparaten. Deze machines en apparaten kunnen echter gevaarlijk zijn wanneer bewegende objecten blootgesteld zijn aan werknemers. Voor apparaten en machines die draag- en verplaatsbaar zijn moeten duidelijke regels en voorschriften worden gemaakt. Voor de apparaten en machines met een vaste plek, dienen deze uitgelijnd te worden met tape zodat werknemers op de hoogte zijn van potentieel gevaarlijke zones wanneer het apparaat of de machine in werking is. Deze afbakening wordt meestal uitgelicht met rood-witte of geel-zwarte tape.

2. ADR stikkers

Wanneer er binnen een bedrijf wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, dienen deze gemarkeerd te worden met een ADR-stikker. Een ADR-stikker is een internationaal herkenbare stikker die aanduidt welk potentieel gevaar kan ontstaan bij de getransporteerde stof. Voorbeelden van gevaarlijke stoffen zijn stoffen die brandbaar, giftig of slecht voor het milieu zijn. ADR staat voor: Accord relatif au transport international marchandises Dangereuses par Route.

3. Veilig werken

Op werkplekken waar zwaar intensief arbeid regelmatig en/of langdurig wordt verricht, is het belangrijk dat werknemers weten welke houding ze aan moeten houden. Bijvoorbeeld op de juiste manier zware objecten optillen. Naast tillen zijn er talloze andere aandachtspunten waar op gelet moet worden tijdens het werken. Vergis je namelijk niet! Niet alleen op plekken waar zware arbeid wordt verricht moet er op de houding gelet worden. Denk maar eens aan een kantoorbaan van 9 tot 5. Hierbij is het van belang dat alle werknemers beschikken over stoelen en bureaus die aan de juiste eisen voldoen. Een van deze eisen is dat een stoel of bureau bijvoorbeeld in hoogte verstelbaar is om nek- en rugklachten op lange termijn te voorkomen.