Starterslink
Image default
Bedrijfsvoering

Waarom een ergonomische werkomgeving zó belangrijk is

Je hoort het steeds vaker: Een ergonomische werkplek is belangrijk, maar wat is een ergonomische werkplek eigenlijk en wat maakt dat het zó belangrijk is? In deze tekst gaan we kijken wat een ergonomische werplek precies is, wat een werkplek ergonomisch of niet maakt en waarom de ergonomische werkplek van belang is.

Ergonomisch

Ergonomie is een heel breed gebied dat zich bezighoudt met de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Er is ergonomie overal om ons heen. Ergonomie wordt onderverdeeld in drie verschillende categorie. Fysieke ergonomie, cognitieve ergonomie en organisatie-ergonomie. Bij fysieke ergonomie moet je denken aan een bezemsteel die de goede lengte heeft zodat wij hem makkelijk kunnen vasthouden of een handvat op de fiets waarbij de het stuur makkelijk kunnen vasthouden. Bij cognitieve ergonomie gaat het om begrijpen. We gebruiken bijvoorbeeld makkelijke pictogrammen om gevaar aan te wijzen en begrijpen deze omdat ze simpel zijn. Bij organisatie-ergonomie gaat het vooral om productiviteit. Door het maken van een schema, kan iemand beter bijhouden waar hij is gebleven met zijn werkzaamheden bijvoorbeeld. Bij de meeste mensen is ergonomie bekend in het werkveld en dat is ook waar wij ons op gaan focussen.

Ergonomie in het werkveld

We hebben dus al vastgesteld dat ergonomie verschillende redenen kan hebben. Het kan iemand zijn werk een stuk makkelijker maken en iemand hoeft fysiek minder moeite te doen om iets voor elkaar te krijgen. Met die reden gaat productiviteit dan ook omhoog. Daarnaast wordt ergonomie in het werkveld toegepast om verzuim tegen te gaan. Wanneer iemand last heeft van zijn rug en dus niet op een goede stoel zit. Kan dit alleen maar verergeren en zal hij dus ook vaker ziek zijn. Dit haalt de productiviteit dan weer naar beneden. Daarnaast is het zo dat een werkgever zelfs verplicht is om ergonomie aan te bieden in het werkveld, maar daar komen we later op terug. 

Voorbeelden ergonomie in het werkveld

We gaan als voorbeeld iemand nemen die werkt in een kantoorfunctie. Hij zit gebruikelijk een bepaald aantal uren in de zelfde houding naar zijn beeldscherm te kijken. Alleen al in dat stukje komt een hoop ergonomie kijken. Het beeldscherm moet op een bepaalde afstand staan, het toetsenbord moet op een bepaalde afstand op het bureau liggen en de werknemer moet rechtop zitten. Hierbij spreken we over de fysieke ergonomie. Wanneer een werknemer deze ergonomie niet hanteert, kan het zijn dat hij lichamelijke klachten krijgt. Zo kan hij last van zijn rug krijgen bijvoorbeeld. Dit is natuurlijk voor een werkgever niet voordelig en daarom is ergonomie voor een bedrijf dus belangrijk. Zaken die hierbij kunnen helpen zijn bijvoorbeeld laptophouders voor een ergonomische werkhouding.

Ook cognitieve ergonomie komt voor in het werkveld. De werknemer moet bijvoorbeeld naar het toilet en weet dus de weg te vinden door middel van pictogrammen. Ook krijgt hij niet teveel werk toegewezen waardoor het stressniveau laag blijft en er dus geen verzuim komt omdat hij overwerkt is. Dit is weer voordelig voor de werkgever omdat verzuim geld kost.  Als laatste de organisatie-ergonomie. De werknemer heeft te maken met vaste werktijden en weet wie verantwoordelijk is voor welke taak. Op die manier wordt hij niet overprikkelt en blijft het stressniveau ook laag. Net als bij het vorige onderwerp, zorgt dit voor minder verzuim en is dit dus beter voor de werkgever.

Wetten over ergonomie

In Nederland spreken we over een arbeidsomstandigheden wet. Deze wordt ook wel de arbowet genoemd. In deze wet staat alles omschreven wat betreft de veiligheid van werknemers in het bedrijf. Het gaat dan over kleine dingen zoals de ergonomie, maar bijvoorbeeld ook de veiligheid van werknemers die hoger dan een aantal meters hoog werken. Denk hierbij aan valbescherming. De arbowet is er dus ook voor werknemers en om deze te beschermen. Daarnaast draagt de arbowet ook bij aan het tegengaan van verzuim. 

Voordelen van ergonomische werkomgeving

Als laatst komen we dus nog even terug op de echte voordelen van een ergonomische werkomgeving en waarom het dus zo belangrijk is. 

Voor de werknemer is een ergonomische werkomgeving dus belangrijk omdat het gaat over zijn gezondheid. Een slechte houding kan rugproblemen veroorzaken, teveel stress kan een overspannenheid veroorzaken en te weinig uitdaging kan verveling veroorzaken. Dit zijn allemaal problemen waar de werknemer geen last van wil krijgen.

De werkgever daarentegen wil natuurlijk winst draaien met zijn bedrijf. Hij wil dat de werknemers zo gemotiveerd mogelijk zijn en daardoor dus ook productief zijn. Wanneer zijn werknemers ziek zijn of lichamelijke klachten hebben, zijn zij vaak minder aanwezig en daardoor dus ook minder actief. Dit kan hem dan weer een hoop geld kosten.

Bezoek de website voor meer informatie : https://www.humanoffice.nl/