Stimuleren van een beleid voor in de zorg | Hulck Advies

“Je gaat niet alles weten wat er binnenkomt. Verwacht dat je veel gaten hebt. Als ik grote vragen heb, grijp ik een bestuurslid dat ik ken, dat de context heeft en zegt: ‘Hé, ik heb dit gemerkt,’ of ‘ik heb hier een vraag over’ of ‘ik weet zeker dat er hier een context is waar ik niets van weet’ en laat ze dan gewoon praten’.

Een voorbeeld van een soortgelijke organisatie die dit voor zijn klanten verzorgd is Hulck Advies.

Vragen stellen
Een nieuwe directeur heeft per definitie geen perspectief op de geschiedenis van het bestuur – de heilige koeien, de onderwerpen die al tot in het oneindige zijn besproken en andere belangrijke contexten. Dit maakt het des te moeilijker om te weten wanneer je vragen moet stellen of om aan te dringen op meer informatie. “Frisse ogen zijn goed, maar een van de ergste dingen die je kunt doen, is het binnenlopen in het bestuur en binnenkomen over onderwerpen die niet productief zullen zijn, die het bestuur al heeft laten doodbloeden. Daarom is het belangrijk dat u de notulen van de Raad van Bestuur, zo niet de notulen van het afgelopen jaar, hebt gelezen, zodat u een aantal van de belangrijkste kwesties en debatten kunt begrijpen.

Een lezing van andere bestuurders over de prioriteiten van de raad van bestuur kan een belangrijke context bieden, net als het gebruik van pauzes om uw vragen op te volgen. “U zult niet alles weten wat er binnenkomt. Verwacht dat u veel gaten hebt. Als ik grote vragen heb, grijp ik een lid van de raad van bestuur die ik ken, die de context heeft, en zeg: “Hé, ik heb dit gemerkt,” of “ik heb hier een vraag over,” of “ik weet zeker dat er hier een context is die ik niet weet,” en laat hem of haar gewoon praten”.

Als een regisseur wel vragen of zorgen heeft die dieper gaan, is de oplevering belangrijk. “Vragen stellen, zelfs als je weet wat het antwoord is, in plaats van declaratieve verklaringen af te leggen, is een goede algemene aanpak. Andere directeuren zullen ontvankelijk zijn voor uw vragen als u communiceert dat u probeert tot de kern van belangrijke kwesties door te dringen en de discussie te faciliteren die nodig is om consensus te bereiken over de richting die u wilt bereiken. Het is ook belangrijk om te weten hoe u vragen stelt: “Hoe denkt u aan ….” in plaats van te veel te prescriptief te zijn en te vragen: “Hebt u overwogen …?”.

Bezoek de website voor meer informatie : https://hulckadvies.nl/