Starterslink
Image default
Bedrijfsvoering

De Werkkostenregeling

 

De meeste mensen zullen er wel over hebben gehoord; de werkkostenregeling (WKR). Deze regeling vervangt alle verschillende wetten en regels rondom de verschillende vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers van bedrijven. De werkkostenregeling bundelt deze allemaal in een collectieve regeling. Voor de werkgever zal dat in eerste instantie vooral veel extra papierwerk opleveren. Sinds 2011 is het mogelijk om gebruik te maken van de WKR en vanaf 2015 is dit verplicht.

 

Tot 2011 bestond de regelgeving met betrekking tot vergoedingen aan medewerkers uit een waar spinnenweb van verschillende regels. Er bestonden bijvoorbeeld verschillende regels rondom het fietsplan, voor bedrijfsfitness, voor de mobiele telefonie en bijvoorbeeld de laptop van de zaak. Het waren de werkgevers die met het verzoek kwamen om de regelgeving te versoepelen. Minister De Jager was het die met de werkkostenregeling op de proppen kwam. Werkgevers mochten vanaf dat moment 1.4% van de fiscale loonsom besteden aan vergoedingen. Je kreeg als werkgever de keuze om direct te participeren of nog volgens de oude voorwaarden door te gaan.

 

Er is in de loop van de tijd al het nodige aangepast aan de WKR. De 1.4% werd in 2013 al aangepast naar 1.5% omdat bleek dat 1.4% toch te laag was om alle uitgaven die gedaan moesten worden te dekken. De WKR zou eigenlijk vanaf 2013 verplicht worden, dit werd echter in april uitgesteld. Dit werd eerst uitgesteld naar 2014 maar zou uiteindelijk zelfs opgeschoven worden naar 2015. Werkgevers hadden zo dus nog een jaar langer de tijd om volledig te wennen aan de nieuwe regelgeving.

 

Meer informatie over de WKR kwam er eindelijk in juli 2014. Dit kwam door de nieuwe staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes. Er is toen ook bepaald dat het percentage van de vrij ruimte weer daalde naar 1.2%. Het lijkt dan natuurlijk alsof de vrije ruimte kleiner wordt, dit blijkt echter in de praktijk niet zo te zijn. Er werden meer producten vrijgesteld van het WKR budget. Hierdoor bleef er dus meer over voor vergoedingen.

 

Bezoek de website voor meer informatie : http://www.cbbs.nl/