Starterslink
Image default
Ondernemen

Ondernemingsplan laten maken

Uw Ondernemingsplan kunnen wij voor u vervaardigen

Vanwege de aanloopwerkzaamheden waar de startende ondernemer mee bezig is, is er voor hem of haar weinig tijd om een solide ondernemingsplan op te stellen. Op deze tijdsnood springen wij als gespecialiseerd kantoor in, de starter kan het schrijven van het bedrijfsplan aan ons uitbesteden.

Bedrijfsplan-schrijven.nl is een klein dynamisch bedrijf speciaal voor startende ondernemers. We hebben ruim 10 jaar ervaring met het schrijven van rapporten en onderzoeken en verstrekken van fiscaal- en bedrijfsadvies aan starters.

Het business plan is vereist als de beginnende ondernemer (korter dan 3 jaar)  langs de bank gaat voor financiering of Qredits of crowdfundplatformen benadert. Dit plan zal inzicht moeten verschaffen in de haalbaarheid en rentabiliteit van het concept: de ondernemer wil er wat aan overhouden en de financier wil de lening graag afgelost zien.

Qua inhoud van het ondernemingsplan wordt er aandacht besteed aan de doelstellingen, de strategie, de visie, missie, marktonderzoek,  concurrentie- analyse, SWOT-analyse en het financiele hoofdstuk waaronder balansen en  begrotingen. Daarenboven begeleiden we de starter tevens gedurende het proces tot aan financiering. De onderzoeken in het plan zijn beargumenteerd met statistische bronnen. De geprognosticeerde omzetten worden eveneens bepaald aan de hand van marktonderzoek. En dit is juist een van de punten waarop financiers een plan goedkeuren of afwijzen.

Hulp van de experts

Als er geen eigen vermogen beschikbaar is om op de beginbalans te plaatsen, dan zijn er nog wel enkele opties waaronder  microkredietorganisatie Qredits of crowdfundplatformen. De 2 grootste platformen zijn GeldVoorElkaar en KapitaalOpMaat. Zij screenen het business plan en als het geheel verdedigbaar is dan wordt het concept geplaatst op het platform. Eenmaal geplaatst is er een slagingskans van ruim 90% voor volledige funding. We begeleiden u ook bij Qredits en deze platformen totdat u kunt starten met verkregen financiering.

Wij weten van elke financieringspartij wat zij graag willen zien in een ondernemingsplan. Voor wat betreft makelaars zijn wij altijd geslaagd met het ondernemingsplan voor onze clienten. Dus heeft u een pand gezien welke u graag wilt huren of kopen, dan kunnen we ook voor uw makelaar een bedrijfsplan opleveren.

Mocht u behoefte hebben aan advies dan bent u van harte welkom. Stuur ons een mail of bel ons op voor een afspraak op kantoor.

 

Bezoek de website voor meer informatie : https://www.bedrijfsplan-schrijven.nl