Starterslink
Image default
Onderwijs

Didactisch coachen werkt echt!

Wanneer je besluit je toe te leggen op de training didactisch coachen, dan ben jij als docent na het afleggen van de training in staat om leerlingen op maat te bedienen. Didactisch coachen betekent ook dat leerlingen zelf meer regie krijgen over de te volgen leerroute en door het volgen van de training leer je als docent eveneens hoe je meer coachend kunt begeleiden. De training past perfect binnen de opleiding coach onderwijs.  

Meer plezier en betere resultaten 

Een goede coach is in staat het succes van andere te vergroten en slaagt erin om altijd het beste uit anderen te halen. Wanneer je kiest voor een rol als coachend docent, dan merk je al snel dat er met meer plezier veel betere resultaten behaald worden. Zelf ontwikkel jij je op die manier als een meer zelfverzekerde coach. Een win-win situatie dus. 

 

Leerlingen worden zelfstandiger 

 Didactisch coachen werkt. Niet voor niets willen steeds meer docenten zich deze manier van werken eigen maken. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat je meer als docent leert coachen en omdat de leerlingen zelf meer de regie krijgen. Ze worden zo bovendien zelfstandiger. De manier van begeleiden heeft simpelweg een positieve invloed op het leerproces van de leerlingen.  

Ervaringsleren en reflectie 

Behalve dat de methodiek die didactisch coachen heet positieve effecten heeft op de leerling, is het volgen van een training ook voor docenten iets dat toegevoegde waarde biedt. Ze doen tijdens de training praktisch toepasbare kennis op, onder meer middels zogenaamd ervaringsleren en reflectie. de training didactisch coachen sluit perfect aan bij de wensen en behoeften van de deelnemers. Daarbij wordt rekening gehouden met de doelgroep, het moment waarop gewerkt wordt en ook de achtergrond van docenten. 

Input blijkt meteen toepasbaar 

Van docenten die de training al hebben gevolgd zijn slechts jubelende geluiden te horen. Ze blijken na de training didactisch coachen veel beter in staat om de leerlingen zelfstandiger te laten werken. Bovendien blijken ze betere feedback te kunnen geven op het werk van de leerlingen. Docenten nemen de training duidelijk en helder en vinden dat de input direct toepasbaar is in de praktijk.