Starterslink
Image default
Bedrijven

Rijexamens en rijscholen moeten op de schop!

Op dit moment klopt bij een aantal rijscholen niet heel veel. Er doen steeds meer verhalen de ronde over valse examenuitslagen, identiteitsfraude en leerlingen die voortijdig afrijden terwijl ze hier nog helemaal niet klaar voor zijn. Volgens de commissie Roemers moet dat anders. Als de commissie het zou mogen beslissen, dan zouden studenten een aantal theoretische en praktische examens moeten afleggen. Ook vinden zij dat rijscholen aan strengere eisen moeten voldoen.

 

De misstanden

Bij de betreffende rijschool zijn in de loop van de jaren veel misstanden geconstateerd. Denk aan examenfraude of ongekwalificeerde docenten. Financieel wanbeheer wordt vaak in stand gehouden en steeds meer studenten zijn niet klaar om af te rijden. Het gevolg hiervan is dat er steeds meer ongelukken plaats vinden onder beginnende bestuurders. Ook zijn de jonge bestuurders helemaal niet meer op de hoogte van de theorie. Er worden vaak foefjes aangeleerd om het theorie-examen te halen in plaats van echt les gegeven en er worden examens ‘gestolen’ om leerlingen te laten oefenen.

 

Wat gaat er gebeuren?

Volgens het rapport van de commissie moet er een rijschoolautoriteit komen. Deze moet eisen stellen aan rijscholen en rijschoolinstructeurs. De instantie zal inspecties uitvoeren en controleren of alle rijscholen een transparant beleid hebben en of er gekwalificeerde rijinstructeurs zijn.

 

Wat is wel een goede rijschool?

Een goede rijschool is te herkennen aan gecertificeerde instructeurs, goede reviews en goede slagingspercentages. Neem bijvoorbeeld autorijschool Eindhoven. Zij scoren uitmuntend op alle 3 deze elementen. Zorg ook dat je van tevoren de kosten goed hebt besproken en op papier hebt staan. Zo voorkom je dat je voor verrassingen komt te staan.

https://web-wings.nl/