Starterslink
Image default
Energie

Is groene energie duurder?

Is groene energie duurder?

Het maken van groene stroom is duurder dan het maken van grijze stroom. Doordat de overheid het maken van groene stroom steunt met subsidies merk je als consument dit prijsverschil echter niet. Prijs is dus geen argument (meer) om niet over te stappen van grijze naar groene energie. Groene stroom is een bepalende keuze voor sommige consumenten bij het energie vergelijken. Overstappen van energie kan dus niet liggen aan het type stroom. 

 

Wanneer is stroom groen

We spreken van groene stroom als het is opgewekt door zonnecollectoren, wind, waterkracht of met biomassa-installaties. De stroom die wordt opgewekt door de zon of door windmolens is onuitputtelijk. Daarnaast is er geen sprake van uitstoot van schadelijke gassen. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen (gas, olie, steenkool) is er CO-2 uitstoot, wat mede de opwarming van de aarde veroorzaakt.

Het produceren van windmolens en zonnepanelen is (nog) niet klimaatneutraal, maar over de gehele linie is het beter voor het milieu dan het gebruik van fossiele brandstoffen. 

 

Biomassa

Stroom uit biomassa is nog wel een verhaal apart. Het verbranden van hout levert bijvoorbeeld wel degelijk luchtvervuiling op. Het kappen van bomen uit het bos voor het gebruik van brandhout is natuurlijk helemaal niet duurzaam. Het kappen van bomen voor landbouwgrond om gewassen te verbouwen om te verbranden voor biomassa, ook niet. Vergisting van rioolslib is weer wel duurzaam, omdat het anders nutteloos achterblijft en er niets mee gebeurt.

 

Waterkracht

Enorme waterkrachtcentrales kunnen het ecosysteem slecht beïnvloeden en dat is niet goed voor het milieu. Kleinschaligheid is minder verstorend en daardoor weer wel duurzaam.

 

Hoe weet ik of ik groene stroom heb?

Bij de jaarrekening van je energienota zit altijd een stroometiket. Deze ontvang je elk jaar uiterlijk op 1 mei. In het stroometiket staat informatie over de herkomst van de stroom. 

 

Toezicht

Het ACM (Autoriteit Consument & Markt) houdt in Nederland toezicht op groene stroom. Als uw energieleverancier niet of niet genoeg groene stroom levert, dan kan je dat het beste melden bij Consuwijzer. 

 

Energiebelasting op groene stroom

Er is geen verschil in belasting op dit moment. U betaalt dus voor grijze of groene stroom evenveel belasting. Wel ondersteunt de overheid bedrijven financieel die groene stroom produceren. Dit is bedoeld om groene stroom aan te moedigen.